Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

THƯ VIỆN HUYỆN PHÚ TÂN

Phone:  07803782606
Email: thuvienphutan@gmail.com